Meer bezoekers naar de Haringvliet.

Draagvlak creëren voor het Fieldlab met verschillende partijen.

klant ARK & WNF
scope Concepting, Faciliteren, Graphic design
in samenwerking met Mark Bode, Lisanne Vakkers (Wolfpack) en Arie van Baarle
uitdaging

Het Fieldlab vormgeven samen met tien verschillende partijen.

Doel van het lab is om een bijdrage te leveren aan de vooruitgang in het gebied rondom Haringvliet, zowel ecologisch en economisch.
aanpak

Samenbrengen van partijen en faciliteren van het gesprek.

Om zo perspectieven en ideeën uit te wisselen.
Door het gesprek, de brainstorm en de uitwisseling van ideeën ontstonden er ruwweg vier concepten.
Een vaste fysieke plek & losse plekken waar innovatieprojecten of concepten getoond en ontwikkeld worden.
resultaat

Ideeën gegenereerd op verschillende thema’s voor het Fieldlab Proef de Toekomst.

Door gezamenlijk te kijken naar de waarde van de Haringvliet vanuit verschillende perspectieven is er enthousiasme ontstaan voor het ontwikkelen van een Fieldlab in de Haringvliet. Partijen kunnen hieraan bijdragen vanuit hun eigen expertise – zodat het concept van het Fieldlab breder gedragen wordt.
Initiatieven zoals het aanpassen van de infrastructuur zodat het beter bereikbaar is voor toeristen, duurzame viskweek stimuleren, innovatie in de Haringvliet zichtbaar maken, waterstof  al brandstof voor visserij …

Bekijk het project
voor InHolland.