Afstuderen met een experimenterende houding.

Leren door te doen en op ‘doen’ reflecteren.

klant Hogeschool InHolland
scope Service design, Scrum, Graphic design, Faciliteren, Coaching
in samenwerking met Ping Pong Design
uitdaging

Omgaan met de snelheid van veranderingen.

De ‘communicatie mensen’ van de toekomst vaardigheden aanreiken die ze in staat stelt om beter om te gaan met de snelheid van veranderingen (technologisch, maatschappelijk, economisch) en om te komen met passende oplossingen, strategieën en/of content.
aanpak

Afstuderen met een experimenterende houding en een iteratieve werkwijze.

Een aanvulling op de andere afstudeeropdracht die een meer theoretisch benadering vraagt.

Een coachende en ondersteunende aanpak
Wij hebben het programma ontworpen van de ‘Communicatie Battle’ met daarin een coachende en ondersteunende aanpak voor studenten en docenten. Het programma raakt verschillende actuele stromingen en nieuwe methodieken aan binnen het creatie-vak (scrum, creative problem solving, design-thinking, rapid prototyping, hackathons etc).
In de battle richten we ons op het sneller uittesten van ideeën in de praktijk met echte eindgebruikers. En dan wel op zo’n manier dat het je zo weinig mogelijk tijd en energie kost om je oplossing bij te sturen. Bouwen, testen, leren, (ver)bouwen, testen, leren, (ver)bouwen, testen, leren, etc.
De eindgebruiker centraal
De experimentele aanpak vraagt een andere verstandsverhouding tussen alle deelnemers. Docenten, studenten en opdrachtgever verhouden zich op dezelfde manier tot de eindgebruiker (die in dit geval centraal staat). De ‘afstand’ tussen docenten, studenten en opdrachtgever wordt daarmee verkleind.
Awareness – Interest – Action – Experience – Advocacy
Hoe wordt de doelgroep bewust van jullie idee? Hoe verleid je de doelgroep? Hoe zet je de doelgroep aan tot actie? Welke beleving bied je de doelgroep? Hoe wordt de doelgroep een ambassadeur?
resultaat

Een afstudeerproject in de praktijk gebracht.

Studenten hebben kennis gemaakt met nieuwe methodieken en deze toegepast in hun afstudeeropdracht. Door het sneller uittesten van ideeën in de praktijk met echte eindgebruikers zijn ze sneller tot de kern gekomen en daadwerkelijk een product of service kunnen ontwikkelen. Deze hebben ze getest tijdens een hackaton met hun eindgebruiker.

Bekijk het project
Klimaatadaptatie.