Een gedeeld begrip over klimaatadaptatie.

Het delen van ervaringen en perspectieven.

klant Waterschap Aa en Maas
scope Design Thinking, Faciliteren, Workshop, Service design
in samenwerking met Kirsten Mannee
uitdaging

Hoe zorgen we als maatschappij ervoor dat impact voor mens en milieu aanvaardbaar zijn binnen de beschikbare middelen?

Hoe kunnen verschillende partijen omgaan met de veranderingen van het klimaat en hierin de samenwerking vormgeven (en vinden)?
Verschillende partijen (gemeente en waterschappen) zijn in deze sessie het gesprek aangegaan met elkaar over het onderwerp ‘klimaatadaptatie’ in de gemeente ‘s-Hertogenbosch. 
aanpak

De context van de issues en de stakeholders in kaart brengen.

Een gedeeld eigenaarschap
We hebben een workshop ontworpen en gefaciliteerd waarin ruimte is gecreëerd voor het delen van ervaringen en perspectief op en rondom het vraagstuk. Zodat de verschillende partijen een gedeeld eigenaarschap kunnen ontwikkelen over het vraagstuk. 
Wat drijft ons als team en waarom doe ik het werk wat ik doe?
Daarnaast heeft de workshop als doel gehad om een teamgevoel te creëren en stil te staan bij de belangen van elkaars functie en werk. Dit hebben we onder andere gedaan door de vragen te stellen: wat drijft jullie als team en waarom doe jij het werk wat jij nu doet? 
Onderzoek naar context van de issues.
Design Thinking
In de workshop hebben we gebruik gemaakt van de methode Design Thinking, een manier van denken en werken om op een praktische en creatieve manier problemen op te lossen of nieuwe producten en diensten te ontwikkelen.
De deelnemers hebben de context van de issues aangeraakt, gekeken naar met wie ze te maken hebben en welke oplossingen er al zijn. Naast het gesprek hierover te hebben, hebben we ze gevraagd vooral beeldend te denken. 
resultaat

Eén team van waterschappen en gemeente voor het vraagstuk klimaatadaptatie.

Bekijk het project
voor Mitsubishi.