Rotterdamse markten tijdens corona

Hoe kunnen de markten zo ingericht worden dat dit een veilige plek is én onderdeel blijft van de voedselketen? Vier senario’s geven antwoord op die vraag.

opdrachtgever: Gemeente Rotterdam
in samenwerking met: Mark Bode
wanneer: april 2020
De markten zijn zo ingericht dat er rekening wordt gehouden met de 1,5 meter afstand. Maar er zijn ook andere scenario’s denkbaar. Naast het 1,5 meter criterium, hebben wij voor de gemeente Rotterdam onderzocht wat nog meer mogelijk is om de veiligheid van de ondernemers en bezoekers op de markt veilig te stellen.
Maatregelen op de markt
Dat de markt een veilige en gezonde plek is voor bezoekers en marktondernemers, is een belangrijk uitgangspunt geweest voor onze scenario’s. Maar ook economisch belang hebben we meegenomen. Voor mensen met een lager inkomen die in een levensbehoeften kunnen voorzien, maar ook voor marktondernemers die hun hun boterham kunnen blijven verdienen en voor (lokale) boeren die hun overschot kwijt kunnen.
We hebben vier scenario’s gemaakt, in elke scenario zijn we uitgegaan van een andere opstelling van de markt(kramen). Ze zijn allemaal corona proof. Met deze scenario’s willen we laten zien dat verschillende opstellingen van de markt kansen bieden voor experimenteren in de buitenruimte rekening houdend met (minder) drukte, efficiënter doorloop en de algehele hygiëne.
Handhaving is belangrijk in alle scenario’s. Deze kan het overzicht bewaren (en bewaken) op de markt, zien wanneer het te druk is en eventueel sancties opleggen.

 

De opstellingen hebben we verdeeld in;
1 – Toonbank opstelling
De consument vraagt om producten, de ondernemer legt deze in krat, de consument rekent af om de hoek en vervolgens pakt de consument de producten uit krat.
2 – Kijk en shop opstelling
De consument loopt langs kramen, de ondernemer loopt mee met de consument en vult ondertussen de krat met gewenste producten. Aan het einde van de kramen rekent de consument af en haalt de producten uit de krat.
3 – Apotheek opstelling
De consument geeft een bestelformulier af bij de ondernemer, de ondernemer pakt de bestelde producten en legt de producten in een krat. De consument rekent af en haalde producten uit de krat. Tussen de kramen staan hekken zodat er enkel looppaden zijn naar de kramen toe.
4 – Om en om opstelling
Afwisseling met een lege kraam en een kraam met aanbod zodat er (meer) ruimte ontstaat op de markt.
Scenario’s voor heropenen van de markten
Er zijn een aantal variabelen die de scenario’s bepalen: het aanbod, het aantal dagen dat de markt open is en op welke plek(ken). Samen met de keuze voor een opstelling bepaald dit uiteindelijk het aantal marktondernemers en kramen die op de markt kunnen staan.
Mark Bode (BDA | Business Design Agency) en Hannah Meijer samen in opdracht van de Afdeling Markten, Gemeente Rotterdam.