Als service designer onderzoek ik complexe vraagstukken en ontwerp oplossingen waarin de leefwereld  van de gebruiker ♥ centraal staat. 

projecten

Sorry, no posts found for your query.

ook gewerkt voor

Slachtofferhulp Nederland, OMO scholengroep, Gemeente Rotterdam, Start Foundation, Translink, Ministerie van Algemene Zaken

werkwijze

Research

Verkennen van het vraagstuk, ontdekken van de behoeften en bepalen van de vervolgstappen.
contextmapping, klantreizen, co-creatie 

Visualisatie

Complexiteit verhelderen door visualisatie en een meerwaarde creëren met design.
inzichten & proces visualisatie, prototype, wireframes 

Innovatie

Een nieuw concept, product of service waarin de eindgebruiker centraal staat.
strategie, prototype, scenario’s